Nastupno predavanje dr.sc. Siniša Stanković

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja

za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005.g.)

objavljuje se da će

                                   dr.sc. Siniša Stanković

u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine u 14:00 sati u predavaonici 11,

Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

                                  NASTUPNO PREDAVANJE

                                            pod naslovom

"EKSPLOZIVI I INICIJALNA SREDSTVA KOD ISKOPA PODZEMNIH PROSTORIJA"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

      1. Prof.dr.sc. Muhamed Sućeska, RGN fakultet

      2. Doc.dr.sc. Vječislav Bohanek, RGN fakultet

      3. Prof.dr.sc. Hinko Wolf, Fakultet strojarstva i brodogradnje

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog diplomskog studija Rudarstva