Nastupno predavanje - dr.sc. Zlatko Briševac (2)

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

Dr.sc. Zlatko Briševac

u ponedjeljak, 3. listopada 2016. godine u 14:00 sati u predavaonici P6 M101 (velika predavaonica) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

"POVRŠINSKA EKSPLOATACIJA ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Trpimir Kujundžić, redoviti profesor RGN fakulteta

2. Izv.prof.dr.sc. Petar Hrženjak, izvanredni profesor RGN fakulteta

3. Dr.sc. Slavko Vujec, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.