Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Korman

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

Dr.sc. Tomislav Korman

u utorak, 31. svibnja 2016. godine u 11:00 u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

"TEHNOLOGIJA EKSPLOATACIJE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA LANČANOM SJEKAČICOM"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Prof.dr.sc. Trpimir Kujundžić, redoviti profesor RGN fakulteta

2. Prof.dr.sc. Gordan Bedeković, redoviti profesor RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Josip Mesec, izvanredni profesor Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog/diplomskog studija Rudarstva.