Nastupno predavanje dr.sc. Iva Kolenković Močilac

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

Dr.sc. Iva Kolenković Močilac

u utorak, 3. svibnja 2016. godine u 12:00 u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

"POROZNOST"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Izv.prof.dr.sc. Bruno Saftić, izvanredni profesor RGN fakulteta

2. Doc.dr.sc. Domagoj Vulin, docent RGN fakulteta

3. Izv.prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog diplomskog studija Geologije.