Nastupno predavanje dr.sc. Martin Krkač

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr.sc. Martin Krkač

u srijedu, 6. travnja 2016. godine u 11:00 sati u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

„FIZIČKA I MEHANIČKA SVOJSTVA INTAKTNE STIJENE“

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc.      Snježana Mihalić Arbanas, izvanredna profesorica RGN fakulteta
  2. Izv.prof.dr.sc.      Kristijan Posavec, izvanredni profesor RGN fakulteta
  3. Prof.dr.sc.           Čedomir Benac, redoviti profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog/diplomskog studija Geološkog inženjerstva.