Nastupno predavanje dr.sc. Ane Maričić

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr.sc. Ana Maričić

u utorak, 5. travnja 2016. godine u 10:15 sati u Predavaonici P6 112 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

„ODREĐIVANJE UPIJANJA VODE PRIRODNOG I TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA“

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

    Izv.prof.dr.sc.      Snježana Mihalić Arbanas, izvanredna profesorica RGN fakulteta
    Doc.dr.sc.      Petar Hrženjak, docent RGN fakulteta
    Prof.dr.sc.      Mladen Garašić, redoviti profesor Građevinskog fakulteta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva.