HRVATSKO ENERGETSKO DRUŠTVO ZAKLADA “HRVOJE POŽAR”

Neobjavljeno

Glavni  odbor  Zaklade  “Hrvoje  Požar”,  na  temelju  Poslovnika  o  dodjeli  godišnje  nagrade  “Hrvoje  Požar”,  te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje

 

N A T J E Č A J

 1. Znanstvenim i stručnim djelatnicima dodjeljuju se Godišnje nagrade “Hrvoje Požar” u obliku plakete i  povelje:  - za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike,
  - za inovacije u području energetike,
  - za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom, 
  - za unapređenje kvalitete okoliša vezano uz energetske objekte i
  - za popularizaciju energetike.
  Nagrada za  stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike u pravilu se dodjeljuje pojedincu.
  Ostale nagrade se mogu dodijeliti  pojedincu, grupi stručnjaka i/ili znanstvenika koji su zajedno izvršili nagrađeno djelo, ili organizaciji - nositelju nagrađenog projekta.
  Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada, s pismenim obrazloženjem i s priloženom dokumentacijom, mogu podnijeti znanstvene i znanstveno-nastavne organizacije, znanstvena i stručna društva, pojedini znanstveni i javni radnici, te ostale ustanove i trgovačka društva.
 2. Studentima dodjeljuje  se  ukupno pet  (5)  godišnjih  nagrada  “Hrvoje  Požar”,  u  obliku  povelje  i u novčanom iznosu i to:
  -     studentima energetskih usmjerenja završne godine preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za zapažen uspjeh u dosadašnjem studiranju i
  -     studentima koji su diplomirali između dva zadnja natječaja za posebno zapaženi diplomski rad iz područja energetike. 
  Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade najboljim studentima energetskog usmjerenja mogu podnijeti znanstveno-nastavne organizacije, sveučilišni nastavnici i sami studenti uz preporuku sveučilišnog nastavnika.
  Prijedlozi se podnose pismeno, s obrazloženjem.
  Kandidati  koji  se  natječu  za posebno zapažen diplomski rad moraju isti priložiti u elektroničkom obliku.  
 3. Studentima  energetskog  usmjerenja  dodjeljuje  se  pet  (5)  jednogodišnjih  stipendija  za  završnu    godinu preddiplomskog  sveučilišnog  studija,  odnosno  studentima  diplomskog  sveučilišnog  studija. 
  Stipendije  se dodjeljuju u obliku povelje i  novčanom iznosu. Stipendije Zaklade "Hrvoje Požar"  bit će dodijeljene kandidatima koji ne primaju druge stipendije.
  Prijedlog za dodjelu stipendija mogu podnijeti sveučilišni nastavnici i sami studenti.
  Kandidati  koji  se  žele  natjecati  za  nagradu  ili  stipendiju  dužni  su  popuniti  upitnik  koji  mogu  dobiti  u  tajništvu Hrvatskog  energetskog  društva  ili  na  internetskoj  stranici  HED-a:  www.hed.hr
 4. Osobe mogu samo jedanput biti dobitnik nagrade iz pojedinačnih kategorija iz članka I., a studenti mogu samo jedanput biti dobitnik jedne od studentskih nagrada iz članka II.
 5. Natječaj je otvoren od 1. do 30. travnja 2016. godine. Prijedlozi se podnose tajništvu Hrvatskog energetskog društva, Zagreb, Savska cesta 163, p.p.141.  Prijava mora sadržavati ime/naziv i adresu predloženika s brojem telefona.
  Sve obavijesti mogu se dobiti na tel. 01/ 60 40 609, 63 26 134, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Odluka Glavnog odbora o dodjeli nagrada bit će objavljena u dnevnim listovima i stručnim publikacijama te na internetskoj stranici HED-a: www.hed.hr.

hed