Nastupno predavanje dr.sc. Marko Cvetković

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

 

Dr.sc. Marko Cvetković

u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. godine u 12:00 sati u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

„UTJECAJI NA REZULTATE GEOFIZIČKIH MJERENJA U BUŠOTINAMA: TEMPERATURA, PROMJER BUŠOTINE, UTJECAJ ISPLAKE“

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc.      Bruno Saftić, izvanredni profesor RGN fakulteta
  2. Izv.prof.dr.sc.      Bruno Tomljenović, izvanredni profesor RGN fakulteta
  3. Prof.dr.sc.      Josipa Velić, profesorica emerita, Sveučilište u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog diplomskog studija geologije.