RGN fakultet je u ožujku 2016. g. potpisao:

Neobjavljeno
  1. Sporazum o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj suradnji s Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba.
    Suradnja će se odvijati kroz aktivnosti i programe kao što su znanstveno-istraživački projekti, učinkovitije korištenje i nabavka kapitalne opreme od zajedničkog interesa,
    Sudjelovanje na međunarodnim programima, izvedbe preddiplomske, diplomske i integrirane nastave, izvedba sveučilišnih poslijediplomskih studija i uspostava novih doktorskih studija.   
  2. Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji s Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu.