Nastupno predavanja dr.sc. Vinko Škrlec

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5.10.2005. godine), objavljuje se da će

Dr.sc. Vinko Škrlec

u utorak, 15. ožujka 2016. godine u 11:30 u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

 

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

"PRIMJENA MINIRANJA U TUNELOGRADNJI"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

 

1. dr.sc. Mario Dobrilović, izvanredni profesor RGN fakulteta

2. dr.sc. Lidija Frgić, redovita profesorica RGN fakulteta

3. dr.sc. Josip Mesec, izv.prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog/diplomskog studija Rudarstva.