Nastupno predavanje dr.sc. Mario Klanfar

Neobjavljeno

Na temelju odluke Rektorskog zbora oobliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5.10.2005. godine), objavljuje se da će

 

Dr.sc. Mario Klanfar

u utorak, 15. ožujka 2016. godine u 10:00 sati u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE

pod naslovom:

"SLOBODNA RASPODJELA ZRAKA VJETRENIH MREŽA"

Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. dr.sc. Darko Vrkljan, redoviti profesor RGN fakulteta
  2. dr.sc. Želimir Veinović, docent RGN fakulteta
  3. dr.sc. Josip Mesec, izv.prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog/diplomskog studija Rudarstva.