Nastupno predavanje dr.sc. Dubravko Domitrović

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 31.10.2005. godine), objavljuje se da će

Dr. sc. Dubravko Domitrović

u četvrtak, 22. siječnja 2016. godine u 13:00 sati u Vijećnici, Rudarsko­ - geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE pod naslovom:

"LABORATORIJSKA ISPITIVANJA TLA"

Predavanje ce se održati u prisutnosti strucnog povjerenstva u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Biljana Kovaćević-Zelić, redovita profesorica RGN fakulteta
  2. Doc.dr.sc. Petar Hrženjak, docent RGN fakulteta
  3. Prof.dr.sc. Tatjana Rukavina, redovita profesorica Građevinskog fakulteta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog/diplomskog studija Rudarstva.