Nastupno predavanje dr.sc. Marija Horvat

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr. sc. Marija Horvat

u četvrtak, 22. listopada 2015. godine u 16:15 sati u Predavaonici P6 112, Rudarsko­ - geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE pod naslovom:

"GUSTOĆA KAMENA I PROSTORNA ILI ZAPREMINSKA MASA KAMENA"

Predavanje ce se održati u prisutnosti strucnog povjerenstva u sastavu:

  1. Doc.dr.sc. Vesnica Garašić, docentica RGN fakulteta
  2. Prof.dr.sc. Goran Durn, redoviti profesor RGN fakulteta
  3. Izv.prof.dr.sc. Nenad Tomašić, izvanredni profesor Prirodoslovno - matematičkog fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija Rudarstva.