Nastupno predavanje dr.sc. Maja Resman

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 od 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr. sc. Maja Resman

u utorak, 20. listopada 2015. godine u 16:15 sati u Predavaonici P6M 101, Rudarsko­ - geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE pod naslovom:

"UVJETNA VJEROJATNOST"

Predavanje ce se održati u prisutnosti strucnog povjerenstva u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Rajna Rajić, izvanredna profesorica RGN fakulteta
  2. Doc.dr.sc. Ema Jurkin, docentica RGN fakulteta
  3. Izv.prof.dr.sc. Bojan Basrak, izvanredni profesor Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta i studenata sveučilišnog preddiplomskog studija geološkog inženjerstva, sveučilišnog preddiplomskog studija naftnog rudarstva i sveučilišnog diplomskog studija rudarstva.