Nastupno predavanje Dr.sc. Ksenija Smoljak Kalamir

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir

u ponedjeljak, 12. listopada 2015. godine u 10:15 sati u Predavaonici P6M 101, Rudarsko­ - geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE pod naslovom:

"RANG MATRICE"

Predavanje ce se održati u prisutnosti strucnog povjerenstva u sastavu:

  1. dr.sc. Rajna Rajić, izvanredna profesorica RGN fakulteta
  2. dr.sc. Ema Jurkin, docentica RGN fakulteta
  3. dr.sc. Bojan Basrak, izvanredni profesor PMF-a u Zagrebu

te nastavnika RGN fakulteta, studenata sveučilišnog preddiplomskog studija rudarstva i sveučilišnog preddiplomskog studija geološkog inženjerstva.