Nastupno predavanje dr.sc. Luka Perković

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr. sc. Luka Perković

u utorak, 6. listopada 2015. godine u 8:15 sati u Predavaonici 112, Rudarsko­ - geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE pod naslovom:

"CARNOTOV IDEALNI I REALNI REVERZIBILNI KRUŽNI PROCESI U P-V I T-S DIJAGRAMU"

Predavanje ce se održati u prisutnosti strucnog povjerenstva u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Daria Karasalihović Sedlar, izvanredni profesor RGN fakulteta
  2. Doc.dr.sc. Tomislav Kurevija, docent RGN fakulteta
  3. Prof.dr.sc. Neven Duić, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje

te nastavnika RGN fakulteta, studenata sveučilišnog preddiplomskog studija naftnog rudarstva.