Nastupno predavanje dr.sc. Vječislav Bohanek

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr. sc. Vječislav Bohanek

u utorak, 13. listopada 2015. godine u 13:00 sati u Vijećnici Rudarsko­ - geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE pod naslovom:

"PRIMJENA EKSPLOZIVA PRI OBRADI METALA"

Predavanje ce se održati u prisutnosti strucnog povjerenstva u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Mario Dobrilović, izvanredni profesor RGN fakulteta
  2. Doc.dr.sc. Želimir Veinović, docent RGN fakulteta
  3. Izv.prof.dr.sc. Eldar Husejnagić, izvanredni profesor Rudarsko - geološko - građevinskog fakulteta Sveučilišta u Tuzli

te nastavnika RGN fakulteta, studenata sveučilišnog preddiplomskog/diplomskog studija Rudarstva.