Nastupno predavanje

Neobjavljeno

Na temelju odluke  Rektorskog zbora  o obliku  i načinu provedbe  nastupnog predavanja  za  izbor  u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05 ad 5. 10. 2005. godine), objavljuje se da će

Dr. sc. Vladislav  Brkic

u ponedjeljak, 20. travnja 2015. godine u 11:30 sati u Vijećnici Rudarsko­ geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, održati

NASTUPNO PREDAVANJE
pod naslovom:

"TEHNOLOGIJE  PROIZVODNIH SUSTAVA  U PODMORJU"

Predavanje ce se održati u prisutnosti strucnog povjerenstva u sastavu:

  1. dr.sc. Zdenko Kristafor, redoviti profesor RGN fakulteta
  2. dr.sc. Daria Karasalihovic Sedlar, izvanredna profesorica RGN fakulteta
  3. dr.sc. Lidia Hrncevic, izvanredna profesorica RGN fakulteta

te nastavnika RGN fakulteta, studenata sveučilisnog diplomskog studija naftnog rudarstva.