Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOMORPHOLOGY

Znanstveni radovi

 

Bilogora predstavlja transpresijsku strukturu koja je vezana uz tektonsku evoluciju Dravske depresije. Nastala tektonskom inverzijom Dravske rasjedne zone tijekom pliocena i kvartara Bilogora je izdignuta za > 400 m. Kako bi se identificirala recentna tektonska aktivnost u području istraživanja, u ovom radu je primijenjena morfometrijska analiza reljefa pomoću DEM-a. Proračunati parametri ukazuju na tektonski aktivna područja duž SI padina Bilogore te u njenom južnom dijelu, a koja su u korelaciji s kvartarno aktivnim rasjedima unutar Dravske i Kalničke rasjedne zone.

 
    

     

20170210 2

Puna referenca prema WoS-u:

Landscape response to recent tectonic deformation in the SW Pannonian Basin: Evidence from DEM-based morphometric analysis of the Bilogora Mt. area, NE Croatia

By: Matos, B (Matos, Bojan); Perez-Pena, JV (Vicente Perez-Pena, Jose); Tomljenovic, B (Tomljenovic, Bruno)

GEOMORPHOLOGY
Volume: 263 Pages: 132-155
Special Issue: SI
DOI: 10.1007/s00015-016-0233-4 (abstract)

Published: JUN 15 2016
(The authors of this publication are on ResearchGate and you can make a request for full text) – od autora koji su u ResearchGate-u možete zatražiti cjelovit tekst članka.

   

Nakladnik (izdavač), ISSN

Publisher: ELSEVIER SCIENCE,  NETHERLANDS
ISSN: 0169-555X
eISSN: 1872-695X

 

Bibliometrijski pokazatelji (journal metrics):


 

JCR (Journal Citation Reports) Web of Science (2017 Clarivate Analytics - Thomson Reuters):
IF (Impact Factor )(2015) =  2.813
IF (Impact Factor ) 5 years = 2.282

Category Name:  

Total Journals
in Category 

Journal Rank
in Category 

Quartile
in Category

GEOGRAPHY, PHYSICAL

49

12

Q1

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY

184

34

Q1
 
SJR (SCImago journal and Country Rank) Scopus (Elsevier)
SJR (SCImago Journal Rank) (2015) :  0.221

Subject Area:

Subject Category: 

Total Journals
in Category

Journal Rank
in Category 

Quartile
in Category

Earth and Planetary Sciences

Earth-Surface Processes

138  

14

Q1

Časopis je indeksiran u Current Contents-u:
Categories / Classification
Research Areas: Physical Sciences - Other Topics
CC Editions/Collections:  Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)
Discipline: EARTH SCIENCES