Autor s RGN fakulteta objavio je rad u časopisu SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES

Znanstveni radovi

 

Kontinuirani prijelazi perm–trijas, kad je zabilježeno najveće masivno izumiranje u povijesti Zemlje, razmjerno su rijetki, a u Hrvatskoj su do sada opisana samo dva lokaliteta na Velebitu. U Samoborskom gorju su utvrđene naslage u kojima su dokumentirani gornjopermski dolomiti, prijelazne breče sa stresnom faunom i donjotrijaski dolomiti koji ukazuju na postupni oporavak biote, što ukazuje na naknadnom tektonikom poremećen plitkovodni prijelaz perm–trijas. Opisana pojava je važna za paleogeografske rekonstrukcije tijekom tog izuzetno važnog geološkog događaja.

 
    

     

20170209 1

Puna referenca prema WoS-u:

The first evidence of Permian-Triassic shallow-marine transitional deposits in northern Croatia: Samoborsko Gorje Hills

By: Firi, KF (Firi, Karmen Fio); Sremac, J (Sremac, Jasenka); Vlahovic, I (Vlahovic, Igor)

SWISS JOURNAL OF GEOSCIENCES
Volume: 109  Issue: 3  Pages: 401-413
DOI: 10.1007/s00015-016-0233-4 (abstract)

Published: DEC 2016
(The authors of this publication are on ResearchGate and you can make a request for full text) – od autora koji su u ResearchGate-u možete zatražiti cjelovit tekst članka.

   

Nakladnik (izdavač), ISSN

Publisher:  SPRINGER BASEL AG, SWITZERLAND
ISSN: 1661-8726
eISSN: 1661-8734

 

Bibliometrijski pokazatelji (journal metrics):


 

JCR (Journal Citation Reports) Web of Science (2017 Clarivate Analytics - Thomson Reuters):
IF (Impact Factor )(2015) =  1.66
IF (Impact Factor ) 5 years = 1.526

Category Name:  

Total Journals
in Category 

Journal Rank
in Category 

Quartile
in Category

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY

184

92

Q2
 
SJR (SCImago journal and Country Rank) Scopus (Elsevier)
SJR (SCImago Journal Rank) (2015) :  0.221

Subject Area:

Subject Category: 

Total Journals
in Category

Journal Rank
in Category 

Quartile
in Category

Earth and Planetary Sciences

Geology

235

43

Q1

Časopis je indeksiran u Current Contents-u:
Categories / Classification
Research Areas: Physical Sciences - Other Topics
CC Editions/Collections:  Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)
Discipline: EARTH SCIENCES