Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

Znanstveni radovi

12

Sadržaj:

U ovom radu istraživano je podrijetlo, geneza i    izmjene miocenskih tufitičnih slojeva sačuvanih unutar jezerskih sedimenata sinjskog bazena. Utvrđeni sastav izvorišnog materijala ukazuje na vulkan(e) izvan područja Dinarida, najvjerojatnije u području današnjeg južnog ruba Panonskog bazena gdje su nađene vulkanske stijene iste starosti i geokemijskih karakteristika. Istraživani materijali jako su dijagenetski izmijenjeni, a alteracije ukazuju na otvoreni sustav jezerskog okoliša.

 

Puna referenca prema WoS-u:

Magmatic provenance and diagenesis of Miocene tuffs from the Dinaride Lake System (the Sinj Basin, Croatia)

 

By:  Segvic, Branimir;  Mileusnic, Marta; Aljinovic, Dunja; Vranjkovic, Alan; Mandic, Oleg;  Pavelic, Davor; Dragicevic, Ivan; Ferreiro Maehlmann, Rafael

EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

Volume: 26  Issue: 1  Pages: 83-101  Published: FEB 2014

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

MINERALOGY  (12/27)

Q2

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY ima faktor odjeka (impact factor) 1.506  za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

CC Edition /Collections: 
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)