Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu GEOLOGIA CROATICA

Znanstveni radovi

10

Sadržaj:

Rad donosi detaljan opis dijagenetskih promjena u evaporitnim stijenama iz bušotina na Kosovu polju, Hrvatska. Promjene u evaporitima odvijale su se tijekom: (i) rane dijageneze, < 50°C (kristalizacija halita, redukcija sulfata u sulfide, kristalizacija e-tipa dolomita); (ii) povećanja dubine zalijeganja, >50°C (dehidratacija gipsa, kristalizacija i potiskivanje e-tipa s a-tipom dolomita) i (iii) izdizanja kompleksa (rehidratacija anhidrita, precipitacija elementarnog sumpora i formiranje šupljikavih rauhwacka).

 

Puna referenca prema WoS-u:

Dinaride evaporite melange: Diagenesis of the Kosovo polje evaporites

 

By: Kulusic, Anita; Sostaric, Sibila Borojevic

GEOLOGIA CROATICA

Volume: 67  Issue: 1  Pages: 59-74  Published: 2014

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY (164/174)

Q4

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis GEOLOGIA CROATICA ima faktor odjeka (impact factor) 0.500 za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

Časopis  GEOLOGIA CROATICA nije indeksiran u CC-u.