Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu LITHOS

Znanstveni radovi

8

Sadržaj:

Novi geokronološki i petrokemijski podatci iz ovog rada prvi su izravan dokaz postojanja jednog jedinstvenog mezozojskog oceana između obala Europe i Afrike tijekom razdoblja trijasa i jure. Trijasko-jurski ostaci oceana (ofioliti) protežu se kroz centralni dio balkanskog poluotoka u dužini od 1000 km. Autori utvrđuju da su metamorfne stijene u bazi serpentinitske navlake s područja zapadne vardarske zone dio metamorfnog đona („metamorphic sole“) koji je kristalizirao prilikom intra-oceanskog navlačenja 12-17 km debele i prilično vruće (max. 750°C) oceanske ploče prije 165 – 170 miliona godina.

 

Puna referenca prema WoS-u:

The origin and age of the metamorphic sole from the Rogozna Mts., Western Vardar Belt: New evidence for the one-ocean model for the Balkan ophiolites

 

By: Sostaric, S. Borojevic; Palinkas, A. L.; Neubauer, F.; Cvetkovic, V.; Bernroider, M; Genser, J.

LITHOS

Volume: 192, Pages: 39-55, Published: APR 2014

 

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS  (12/80)

Q1

MINERALOGY (2/27)

Q1

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis LITHOS ima faktor odjeka (impact factor) 3.654 za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

CC Edition /Collections:
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)