Autori s RGN fakulteta objavili su rad u časopisu TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Znanstveni radovi

6

Sadržaj:

U članku je analizirana točnost i primjenjivost nekoliko teorijskih procedura određivanja učinka dozera, usporedbom računskih rezultata i terenski mjerenih podataka. Usporedba uključuje brzinu kretanja dozera te volumen noža dozera, kao osnovnih elemenata koji definiraju učinak. Predložena je nova formula za određivanje volumena noža, koja uzima u obzir vertikalnu zakrivljenost noža. Regresijom literarnih podataka formirana je jednadžba koja opisuje univerzalnu vučnu karakteristiku dozera za određivanje brzine kretanja.

 

Puna referenca prema WoS-u:

CALCULATION ANALYSIS OF BULLDOZER'S PRODUCTIVITY IN GRAVITATIONAL TRANSPORT ON OPEN PITS

 

By: Klanfar, Mario;  Kujundzic, Trpimir ; Vrkljan, Darko

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE

Volume: 21  Issue: 3  Pages: 517-523 Published: JUN 2014

 

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY (56/87)

Q3

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis TEHNICKI VJESNIK ima faktor odjeka (impact factor)  0.615  za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

Časopis  TEHNICKI VJESNIK nije indeksiran u CC-u.