Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF GEODYNAMICS

Znanstveni radovi

4

Sadržaj:

U radu se prikazuju rezultati analize geoloških, geomorfoloških i geofizičkih podataka koji ukazuju na aktivan kompresijski režim naprezanja u rubnom području Dinarida i Panonskog bazena, koji je prouzročio potres magnitude 6,4 na području Banja Luke 27. listopada 1969. godine.

 

Puna referenca prema WoS-u:

Neotectonics of the Dinarides-Pannonian Basin transition and possible earthquake sources in the Banja Luka epicentral area

 

By: Ustaszewski, Kamil;  Herak, Marijan; Tomljenovic, Bruno; Herak, Davorka;  Matej, Srebrenka

JOURNAL OF GEODYNAMICS

Volume: 82  Pages: 52-68  Special Issue: SI Published: DEC 2014

 

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS (25/80)

Q2

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis JOURNAL OF GEODYNAMICS ima faktor odjeka (impact factor) 2.618  za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

CC Edition /Collections:
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)