Autor s RGN fakulteta objavio rad u časopisu JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

Znanstveni radovi

1

Sadržaj:

Problem najbolje aproksimacije danog elementa normiranog prostora V pomoću elemenata potprostora W od V je jedan od osnovnih problema u teoriji aproksimacija. Najbolja aproksimacija uvijek postoji kada je V Hilbertov prostor, a W njegov zatvoren potprostor. U radu se proučava operatorska verzija ovog problema u kontekstu Hilbertovih C*-modula, te nužni i dovoljni uvjeti za egzistenciju i jedinstvenost rješenja.

 

Puna referenca prema WoS-u:

Operator version of the best approximation problem in Hilbert C*-modules

 

By: Arambasic, Ljiljana; Rajic, Rajna .

JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 

Volume: Volume: 413 Issue: 1 Pages: 311-320 Published: MAY 1 2014

 

 

„Rank“ časopisa u predmetnoj kategoriji prema Journal Citation Report-u (JCR) i pripadajući Q (kvartil):

JCR® Category

Quartile in Category

MATHEMATICS (33/302)

Q1

MATHEMATICS, APPLIED (65/251)

Q2

 

Faktor odjeka (IF) za godinu prema WoS-u:

Časopis JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS ima faktor odjeka (impact factor) 1.119 za 2013. godinu.

 

Indeksirano u Current Contents:

CC Editions/Collections:
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)