Stručni skup studenata 2019. „Mi imamo rješenja – Vizije novih generacija za održivi zeleni razvoj“ – 1. nagrada za najbolji studentski energetski projekt – Dorotea Nađ, studentica 3.god naftnog rudarstva

ZET 2019 cijeli plakat

U sklopu 10. Zagrebačkog energetskog tjedna, 13. svibnja 2019. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je stručni skup studenata pod nazivom „Mi imamo rješenja – Vizije novih generacija za održivi zeleni razvoj“. U organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša studenti različitih fakulteta prezentirali su svoje znanstvene projekte i radove na temu primjene novih tehnologija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Prvi put je stručno povjerenstvo, sastavljeno od profesora s različitih fakulteta, ocjenjivalo radove i prezentacije te su nagrađena tri najbolja rada. Nagradu za najbolji rad dobila je studentica našeg fakulteta, Dorotea Nađ, studentica 3. godine naftnog rudarstva s temom „Energetska tranzicija naftnog sektora korištenjem geotermalnih voda u energetske svrhe za potrebe toplinarstva i proizvodnje električne energije“. Obzirom da je u energetskoj tranziciji i nastojanju dekarbonizacije društva geotermalna energija prepoznata kao jedan od ključnih sudionika, u ovom radu su analizirane mogućnosti iskorištenja ležišta geotermalnih voda, a naglasak je stavljen na iskorištavanje podzemnih akvifera naftnih i plinskih ležišta. Istaknute su i administrativno – financijske barijere koji se pojavljuju prilikom iskorištavanja ovakvog oblika energije.


energ tjedan 2019 1

energ tjedan 2019 2