EduPolicy Lab – radionica za studente

 20190304 1

 


Četverodnevnim edukacijskim modulom na Sljemenu u Tomislavovom domu započela je druga faza projekta Europskog socijalnog fonda „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti“. Edukacijski modul održao se od 22. do 25. veljače 2019. Sudjelovalo 36 studenata i studentica partnerskih sastavnica (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Akademija dramskih umjetnosti te Hrvatski studiji sa Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku), od čega šestero s RGNF-a kako bi usvojili teoretsko i praktično znanje vezano za metodu društveno korisnog učenja te društvenih inovacija. Uz podršku trenera i organizacijskog tima, studenti su dobili priliku raditi u interdisciplinarnim skupinama, osmišljavati društvene inovacije te upoznati se s vještinama pripreme i provedbe društveno orijentiranih projekata.

Svrha edukacijskog modula bila je postaviti temelje za kasnije aktivno uključivanje studenata u rad sa zajednicom. Stoga, podijeljeni u tri tima, studenti su odabrali jednu podzastupljenu, odnosno socijalno isključenu skupinu s kojom će raditi u okviru drugog, praktičnog dijela programa koji započinje u travnju 2019. Odabrane su skupine tako studenti-roditelji, mladi iz alternativne skrbi te mladi s problemima u ponašanju. Kroz društveno koristan rad, studenti će, između ostaloga, savjetovati odabrane skupine o tome kako si poboljšati izglede za uključivanje u obrazovni sustav, a što će doprinijeti poboljšanju dugoročne perspektive i kvalitete njihovih života.

Posebnost provedenog programa osiguralo je neformalno učenje te dijalog između različitih struka koje tijekom akademskog obrazovanja vrlo rijetko dolaze u kontakt. Dodatno, naglašavajući mogućnosti koje pruža interdisciplinaran pristup pri analizi društvenih problema, svrha samog programa bila je motivirati studente za rad u društvenoj zajednici te da u svojem budućem radu imaju na umu načine kako doprinijeti rješavanju aktualnih problema u stvarnom svijetu.

Dugoročno gledajući, studenti će, kao glavna ciljna skupina EDUpolicy LAB programa savladati nova znanja i ostvariti iskustvo samostalnog i grupnog rada na projektima te interakcije sa zaposlenicima i korisnicima organizacija civilnog društva. U konačnici, implementacija programa društveno korisnog učenja u redovnu će nastavu povećati kvalitetu studiranja na fakultetima koji su partneri na projektu, dok će pripadnici socijalno isključenih skupina koji sudjeluju u programu osvijestiti da u široj zajednici postoje ljudi koji se brinu za njihovu dobrobit i nastoje raditi na poboljšanju njihovog položaja. Cijeli program obuhvatit će i promidžbeno-zagovaračku dimenziju koja će, kako studentima tako i korisnicima, omogućiti da jasnije artikuliraju svoje zahtjeve prema donositeljima odluka i osposobiti ih da se zalažu za pozitivne društvene promjene. Kroz video, tekst ili druge oblike izražavanja, do kraja provedbe društveno korisnog rada studenti će dokumentirati cjelokupan proces te doprinijeti izradi novih edukativnih materijala koji će biti na korist različitim tipovima institucija pri radu s mladima koji pripadaju isključenim skupinama.


20190304 2


 20190304 3


 20190304 4