Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdalo dopusnicu za doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo

20190111 1

Po završenom postupku reakreditacije sveučilišnog poslijediplomskog studija Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za znanost i visoko obrazovanje donijela je preporuku za daljnje izvođenje studija s najvišom ocjenom kvalitete.

Po pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdalo je potvrdu kojom se potvrđuje da Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu ispunjava sve uvjete za obavljanje dijela djelatnosti koji se odnosi na izvođenje studijskog programa poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo.