Održana završna konferencija projekta InterRGN – Internacionalizacija RGNF-a

U čevtrtak, 7. listopada 2021. održana je završna konferencija projekta InterRGN – Internacionalizacija RGNF-a, financiranog iz Europskog socijalnog fonda  u sklopu Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' 2014.-2020. Projekt je trajao od 12.10.2018. do 12.10.2021. u suradnji s Institutom za razvoj obrazovanja. Glavni cilj projekta bio je podići međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost RGNF-a i studijskih programa koji se na njemu izvode prevođenjem kolegija na engleski jezik i pripremom novog diplomskog studija na engleskom jeziku, kao i ojačati kompetencije nastavnog osoblja u engleskom jeziku te osigurati povećanje dugoročne mobilnosti studenata i nastavnika. Unutar tri godine provedbe projekta, odrađene su, između ostalog, sljedeće aktivnosti:

  • razvoj novog diplomskog studija naftnog i geoenergetskog inženjerstva i menadžmenta na engleskom jeziku koji kreće s izvođenjem na jesen 2022. godine;
  • izrada web stranice za navedeni studijski program te priprema promotivnih videospotova i promotivne kampanje na društvenim mrežama;
  • poticanje izvođenja nastave na RGNF-u na engleskom jeziku putem aktivnosti prevođenja 27 kolegija na engleski jezik, prevođenja nastavnih materijala, polugodišnjeg tečaja engleskog jezika za nastavno i nenastavno osoblje Fakulteta;
  • sudjelovanje na 9 online sajmova visokog obrazovanja u Europi i šire sa svrhom promocije novog studijskog programa na engleskom jeziku.

Predanim radom na projektu tijekom 36 mjeseci uspjeli smo pripremiti kvalitetan i moderan diplomski studijski program, a intenzivnim promotivnim aktivnostima došli smo do impresivne brojke od 13000 pratitelja na društvenim mrežama te 90 predregistriranih studenata za studij na engleskom jeziku.  Web stranica novog studijskog program ana engleskom jeziku je sljedeća: https://www.petroeng-master-rgn.eu/.

Završna konferencija održana je u Vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, a zbog restriktivnih mjera uslijed pandemije Covid-19 program se paralelno prikazivao online, putem GoToMeeting platforme. Na konferenciji su uvodne govore održali izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, dekan RGNF-a, potom prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. Jasmina Havranek, v.d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Voditelj projekta, izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić sa Zavoda za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku, ukratko je prikazao sve što je u sklopu projekta planirano i ostvareno, počevši od analize slabosti i potreba Fakulteta te koncipiranja projektnog prijedloga. Članica radne skupine, doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, održala je prezentaciju novog diplomskog studija na engleskom jeziku, studija naftnog i geoenergetskog inženjerstva i menadžmenta koji je koncipiran  (Petroleum and Geoenergy Engineering and Management), a naposljetku je predstavnica projektnih partnera, dr. sc. Ana Skledar Matijević iz Instituta za razvoj obrazovanja ukratko predstavila njihovu ulogu u projektu te važnost internacionalizacije visokog obrazovanja iz perspektive IRO-a. Nakon dvosatne konferencije, u kantini RGNF-a održan je prigodni ručak za sudionike.

 

 2  3
 4  5
 6  7
 8  1