O djelatniku

Zoran Nakić

prof. dr. sc. Zoran Nakić

Telefon javni: 5535766

Telefon kućni: 4766

Email: zoran.nakic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama / Nositelj

Zaštita podzemnih voda / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama / Nositelj

Zaštita podzemnih voda / Nositelj

Životopis

Doc. dr. sc. Zoran Nakić diplomirao je 1995. godine na smjeru Inženjerska geologija i hidrogeologija. Akademski stupanj magistra tehničkih znanosti, (znanstveno polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; grana: geološko inženjerstvo) stekao je 1999. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, obranivši rad pod naslovom: Podloga za ocjenu stanja zaštite podzemnih voda crpilišta u Hrvatskoj. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti (znanstveno polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; grana: geološko inženjerstvo) stekao je 2003. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (RGNF), obranivši disertaciju pod naslovom: Uzroci i posljedice promjene kakvoće podzemne vode na zagrebačkom području.
Od 1996. – 2005. godine radio je u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGNF-a kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta. Od 15.12.2005. godine do danas radi kao docent na RGNF-u, a trenutno obnaša i funkciju prodekana za financije i poslovanje RGNF-a.

Stručni interesi

Geokemijski procesi u nezasićenoj i zasićenoj zoni
Razvoj metoda za određivanje geokemijskih baznih vrijednosti tvari u podzemnoj vodi
Modeliranje transporta zagađivala
Sanacija zagađenja u nezasićenoj i zasićenoj zoni
Sustavi monitoringa podzemnih voda
Metode vrednovanja podzemnih voda
Zaštita podzemnih voda
Instrumenti politike upravljanja i zaštite podzemnih voda

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji