O djelatniku

Zoran Nakić

prof. dr. sc. Zoran Nakić, dipl. ing.

Telefon javni: 5535766

Telefon kućni: 4766

Email: zoran.nakic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Geologija okoliša / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Geologija okoliša / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Zaštita voda / Nositelj

Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama / Nositelj

Monitoring okoliša / Nositelj

Zaštita podzemnih voda / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama / Nositelj

Zaštita podzemnih voda / Nositelj