O djelatniku

Zoran Kovač

doc. dr. sc. Zoran Kovač mag. ing. geol.

Telefon javni: 5535789

Telefon kućni: 4789

Email: zoran.kovac@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Hidrogeologija 1 / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Hidrologija i hidrogeologija / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Hidrogeologija / Nositelj

Životopis

Rođen 1987. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole upisuje IX. opću gimnaziju u Zagrebu. U akademskoj godini 2005./2006. upisuje preddiplomski studij geološkog inženjerstva na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. 2008. godine upisuje diplomski studij geološkog inženjerstva, smjer hidrogeologija i inženjerska geologija, koji završava 2010. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Kakvoća podzemne vode samoborskoga aluvijalnoga vodonosnika“. U 2012. godini je zaposlen na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGNF-a kao znanstveni novak pod mentorstvom prof. dr. sc. Andree Bačani i prof. dr. sc. Zorana Nakića.

Stručni interesi

Hidrogeološko modeliranje Hidrogeokemijsko modeliranje

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji