O djelatniku

Želimir Veinović

doc. dr. sc. Želimir Veinović dipl. ing.

Telefon javni: 5535894

Telefon kućni: 7894

Email: zelimir.veinovic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Podzemna odlagališta otpada / Nositelj

Površinska odlagališta otpada / Izvođač

Gospodarenje otpadom / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Podzemna odlagališta otpada / Nositelj

Površinsko odlaganje otpada / Nositelj

Gospodarenje otpadom / Nositelj

Landfills / Izvođač

Životopis

Osnovnu i srednju školu završio u Požegi. Diplomirao 1996., magistrirao 2001., doktorirao 2007. sve na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Docent na Zavodu za rudarstvo i geotehniku RGNFa.
Predstojnik Zavoda za rudarstvo i geotehniku, predsjednik Vijeća studija rudarstva. Član strukovnih društava: Hrvatsko geološko društvo, Hrvatsko geotehničko društvo, International Society for Rock Mechanics, International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, član Uredništva RGN Zbornika od 2009. i tehničkog odbora HZN/TO 522.
Radio na znanstvenim projektima: “Zamjenjujući materijali za mineralne brtvene slojeve odlagališta otpada” (2002-2007), “Mineralni brtveni slojevi za odlagališta otpada” (1997-2002), “Geotehnologija za odlagališta otpada” (1997-2002). Kao suradnik radi na znanstvenom projektu: „Razvoj sustava upravljanja geotehničkim podacima za procjenu prirodnih hazarda“ (2002-), a kao tajnik na međunarodnom INTERREG/CARDS-PHARE projektu: „M.E.E.T.I.N.G. - Mitigation of the Earthquakes Effects in Towns and in INdustrial reGional districts – project of the Adriatic New Neighbourhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE of the European Community“ (2007-2008).
Nositelj šest certifikata o sudjelovanju na izobrazbi iz područja odlaganja radioaktivnog otpada izdanih od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Kao tematski urednik organizirao objavljivanje tematskog (redovitog) broja RGN Zbornika Vol. 24/2012. s člancima s područja tehnologija vezanih uz izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada.

Stručni interesi

Geotehnika
Zaštita okoliša
Gospodarenje komunalnim otpadom
Gospodarenje radioaktivnim otpadom

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji