O djelatniku

Vinko Baranašić

Vinko Baranašić

Telefon javni: 5535792

Telefon kućni: 5792

Email: vinko.baranasic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava