O djelatniku

Tomislav Malvić

prof. dr. sc. Tomislav Malvić dipl. ing.

Telefon javni: 5535758

Telefon kućni: 4758

Email: tomislav.malvic@rgn.unizg.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Geologija ležišta fluida / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Geostatistika / Izvođač

Životopis

Dr. sc. Tomislav Malvić rođen je 17. siječnja 1971. u Zagrebu. Hrvat je i državljanin Republike Hrvatske. Nakon mature na X. zagrebačkoj gimnaziji upisao je Zajednički studij geologije na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Na trećoj godini odabrao je studijski smjer Geologija ležišta mineralnih sirovina i primijenjena geofizika. Diplomirao je drugi u generaciji s ukupnim prosjekom ocjena 4,41 i radom «Geološki odnosi područja Virovitica- Rezovačke Krčevine-Orešac» (voditeljica prof. dr. sc. Josipa Velić). Tijekom studija je kao prvi student geologije na RGN fakultetu dobio stipendiju Sveučilišta u Zagrebu (akad. god. 1992./1993.), a sljedeće godine Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu (1993./1994.). Bio je demonstratorom dvije godine. Nakon diplomiranja sudjelovao je u Domovinskom ratu, a zatim se zapošljava na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u rujnu 1995.). Radio je kao znanstveni novak u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo na projektima “Dubinska geološka građa i neotektonski odnosi u Hrvatskoj” (109020; voditelj prof. dr. sc. Eduard Prelogović) te “Dubinskogeološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj” (195018; voditeljica prof. dr. sc. Josipa Velić). Sudjelovao je u praktičnom dijelu nastave kolegija Geologija kaustobiolita, Geologija ležišta fluida i Dubinsko kartiranje. Magistrirao je (29. prosinca 1998.) radom «Strukturni i tektonski odnosi, te značajke ugljikovodika širega područja naftnoga polja Galovac-Pavljani» (voditelj prof. dr. sc. Zvonimir Hernitz).
Godine 2002. prelazi u Službu za geološku razradu ležišta pri Sektoru za razradu Ine d.d. kao specijalist za geostatistiku. Dana 21. ožujka 2003. obranio je doktorsku disertaciju «Naftnogeološki odnosi i vjerojatnost pronalaska novih zaliha ugljikovodika u Bjelovarskoj uleknini» (voditelji prof. dr. sc. Zvonimir Hernitz i dr. sc. Johannes Wendebourg, znan. suradnik Instituta Français du Pétrole, Rueil Malmaison). Zatim sudjeluje na projektu MZOŠ- a «Doprinos stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji» (0195035; voditeljica prof. dr. sc. Josipa Velić). Godine 2005. imenovan je za eksperta, a 2006. godine u uredu direktora postaje savjetnikom. Od 2008. godine imenovan je internim recenzentom za geološki dio studija polja, a od 2009. zamjenik je člana Komisije za inovacije Ine. Bio je komentor uglavnom svim diplomskim i doktorskim radovima koji su se izrađivali u sektoru, te samostalno mentorirao više od 15 radova. Recenzirao je niz gospodarskih studija. Aktivan je i u Hrvatskom geološkom društvu, gdje 2007. godine osniva Geomatematički odsjek Dobitnik je niza nagrada kako u Hrvatskom geološkom društvu (medalje odsjeka i 6 godišnjih nagrada), hrvatskoj izložbi inovacija (2 zlatne, 2 srebrne, 1 brončana medalja, 1 posebno zlatno priznanje), niza priznanja i zahvalnica (HGD, Hrvatska geološka ljetna škola).
Na RGN fakultetu predaje od akademske godine 2007./2008. obavljanjem dijela nastave kao gostujući nastavnik na kolegijima „Geologija ležišta fluida“ (nositeljica je prof. dr. sc. Josipa Velić) te „Dubinsko kartiranje“ (nositelj prof. dr. sc. Bruno Saftić). Od 2009./2010. izabran je za docenta na RGN fakultetu na kolegijima „Geologija fluida“, „Geostatistika“ i „Geomatematika“, s nepunim radnim vremenom. Od 2012./2013. predaje kao izvanredni profesor, te od 2016. godine u punom radnom vremenu. Godine 2012. izabran je u zvanje znanstvnoga savjetnika. Od 2015. godine glavni je urednik hrvatskoga znanstvenog časopisa «RGN zbornik», a od 2017. član Matičnoga odbora za polje geologije. Aktivno se služi engleskim te pasivno talijanskim jezikom. Položio je stručni ispit iz geologije kod nadlaženoga ministarstva te završio poslovnu školu Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Vodio je nekoliko sveučilišnih potpora.


Stručni interesi

Geologija ugljikovodika
Geomatematika
Regionalna geologija
Strukovno jezikoslovlje

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji