O djelatniku

Šime Bilić

poslijedoktorand dr. sc. Šime Bilić, mag. geol.

Telefon javni: 5535796

Telefon kućni: 5796

Email: sime.bilic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Geokemija / Izvođač

Petrologija magmatita i metamorfita / Izvođač

Uvod u mineralogiju i petrologiju / Izvođač

Povijest Zemlje / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Primijenjena analitika okoliša / Izvođač