O djelatniku

Rajna Rajić

prof. dr. sc. Rajna Rajić dipl. ing.

Telefon javni: 5535926

Telefon kućni: 3926

Email: rajna.rajic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Matematika 1 / Nositelj

Matematika 2 / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Numerička matematika / Nositelj

Numerička matematika / Nositelj

Životopis

Rođena u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađala u Zagrebu. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 1995. do travnja 1996. godine predavala matematiku na XV. gimnaziji u Zagrebu. Od travnja 1996. godine zaposlena na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana 2007. godine. Članica Seminara za funkcionalnu analizu na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članica Hrvatskog matematičkog društva i American Mathematical Society.

Stručni interesi

C*-algebre
Hilbertovi C*-moduli
Ortonormirani valići

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji