O djelatniku

Marta Mileusnić

prof. dr. sc. Marta Mileusnić

Telefon javni: 5535797

Telefon kućni: 5797

Email: marta.mileusnic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Geologija okoliša / Nositelj

Geologija okoliša / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Geologija okoliša / Nositelj

Geologija okoliša / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Geokemija okoliša / Nositelj

Primijenjena analitika okoliša / Izvođač

Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša / Izvođač

Geokemija okoliša / Izvođač

Primijenjena analitika okoliša / Nositelj

Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Geokemija okoliša / Nositelj

Geokemija okoliša / Izvođač

Životopis

Marta Mileusnić je rođena u Rijeci 1974. godine, gdje je i maturirala na 1. riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1998. godine, magistrirala 2003. godine i doktorirala 2007. godine. U zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2007. godine, a u zvanje višeg znanstvenog suradnika 2012 godine. Od 1999. godine zaposlena je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Kao znanstveni novak/asistent radila je od 1999. do 2008. godine, od 2008. do 2013. kao docent, a od 2013 kao izvanredni profesor. Osim materinjeg jezika, služi se aktivno engleskim i njemačkim jezikom te pasivno talijanskim jezikom.

Stručni interesi

Rudarski otpad, okoliš i zdravlje
Arheometrija keramike
Tlo i vino
Paleotla
Transport onečišćivala kroz nesaturiranu zonu

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji