O djelatniku

Karolina Herceg

poslijedoktorand dr. sc. Karolina Herceg mag. ing. min.

Telefon javni: 5535898

Telefon kućni: 7898

Email: karolina.gradiski@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Mehanika tla 1 / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Tunelogradnja / Izvođač

Poboljšanje tla i stijena / Izvođač

Gospodarenje otpadom / Izvođač

Mehanika tla / Izvođač

Mehanika tla 2 / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Dinamika tla / Izvođač

Geotehnička ispitivanja i opažanja / Izvođač

Geotehnička ispitivanja i opažanja / Izvođač

Geotehničko inženjerstvo okoliša / Izvođač

Geotehničko projektiranje / Izvođač