O djelatniku

Josipa Antekolović

pred. Josipa Antekolović

Telefon javni:

Telefon kućni:

Email: josipa.kovacic@gmail.com

Zavod / Služba: Katedra za zajedničke nastavne predmete

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 / Nositelj

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 / Nositelj

Tjelesna i zdravstvena kultura 3 / Nositelj

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 / Nositelj