O djelatniku

Jasna Orešković

doc. dr. sc. Jasna Orešković

Telefon javni: 5535747

Telefon kućni: 3747

Email: jasna.oreskovic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Bušotinska karotaža / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Primijenjena geofizika / Nositelj

Primijenjena geofizika 1 / Nositelj

Primijenjena geofizika 1 / Nositelj

Primijenjena geofizika / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Seizmička i sekvencijska stratigrafija / Nositelj

Životopis

Rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (MIOC). Diplomirala je 1996. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjeru geofizike. Poslijediplomski studij geologije upisala je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, a magistrirala je 2006. godine. Doktorirala je 2010. godine obranom disertacije pod naslovom "Određivanje strukture litosfere na području Dinarida i Panonskog bazena na temelju novih dubokih seizmičkih istraživanja". Zaposlena je kao docent u Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja RGNF-a. Član je HGD-a (Hrvatsko geološko društvo), AGU-a (American Geophysical Union) te Znanstvenog vijeća za naftu i plin HAZU.

Stručni interesi

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji