O djelatniku

Ivo Galić

izv. prof. dr. sc. Ivo Galić dipl. ing.

Telefon javni: 5535872

Telefon kućni: 7872

Email: ivo.galic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Podzemna eksploatacija / Nositelj

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Primijenjeni računalni programi / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Projektiranje u rudarstvu / Nositelj

Životopis

Rođen 1964. godine u Ljubotićima, općina Široki Brijeg. Osnovnu školu pohađao u rodnom mjestu i Mostaru, a srednješkolsko obrazovanje nastavio u Tuzli, te stekao svjedodžbu rudarskog tehničara. Po završetku srednje škole, 1983. zaposlio se u "Rudnicima boksita" Široki Brijeg, gdje je radio do 1989. godine. Diplomirao 1994. godine na RGN fakultetu u Zagrebu. Zaposlio se na RGN fakultetu kao znanstveni novak 1997. godine te magistrirao 2002. godine, a dvije godine kasnije, 2004., na istom fakultetu obranio je doktorsku disertaciju. Uz matični, hrvatski, koristi se engleskim jezikom.

Stručni interesi

MicroStation trodimenzionalno modeliranje

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji