O djelatniku

Ivica Pavičić

poslijedoktorand dr. sc. Ivica Pavičić, mag. ing. geol.

Telefon javni: 5535779

Telefon kućni: 4779

Email: ivica.pavicic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Opća geologija / Izvođač

Povijest Zemlje / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Regionalna geologija / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Seizmotektonika / Izvođač

Seizmotektonika / Izvođač

Regionalna geologija / Izvođač