O djelatniku

Ivana Filipan

poslijedoktorand dr. sc. Ivana Filipan, mag. educ. math.

Telefon javni: 5535925

Telefon kućni: 3925

Email: ivana.protrka@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Matematika 1 / Izvođač

Nacrtna geometrija / Izvođač

Nacrtna geometrija s računalnom grafikom / Izvođač