O djelatniku

Indramani Sharma

viši stručni sura Indramani Sharma dipl. ing.

Telefon javni: 5535927

Telefon kućni: 3927

Email: indramani.sharma@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Fizika / Izvođač

Mehanika fluida / Izvođač

Osnove računalstva i programiranje / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Mehanika fluida / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Numerička matematika / Izvođač

Numerička matematika / Izvođač