O djelatniku

Igor Vlahović

prof. dr. sc. Igor Vlahović dipl. ing.

Telefon javni: 5535778

Telefon kućni: 4778

Email: igor.vlahovic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Geološko kartiranje 1 / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Regionalna geologija / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Geologija Hrvatske / Nositelj

Regionalna geologija / Nositelj

Geološko kartiranje 2 / Izvođač

Geološko kartiranje 2 / Izvođač

Životopis

Igor Vlahović je rođen u Zagrebu 1965. godine, gdje je završio osnovnu školu i Matematičko-informatički obrazovni centar. Diplomirao je i magistrirao na Zajedničkom studiju geologije (1989 i 1993. god.), a doktorirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine.
U zvanje znanstvenog suradnika izabran je 2000. godine, u zvanje višeg znanstvenog suradnika i znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta na poslijediplomskom studiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2003. god, u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 2007. god., a u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 2012. godine.
Od 1990.–2006. godine bio je zaposlen u Hrvatskom geološkom institutu, gdje je sudjelovao u izradi Geološke karte RH 1:50.000 u sklopu potprojekta Jadran u Istri, na Cresu, Krku, Lošinju, Mljetu, Lastovu, Visu, Pelješcu, Biokovu i na Ćićariji.
Od 2006. je zaposlen na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao docent, od 2007. kao izvanredni profesor, a od 2012. kao redoviti profesor.
Oženjen je i otac dvoje djece.

Stručni interesi

Geološko kartiranje
Karbonatna sedimentologija
Paleogeografija, paleomagnetizam i evolucija Jadranske karbonatne platforme, njezine podloge i krovine
Znanstveno izdavaštvo

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji