O djelatniku

Hrvoje Vukošić

asistent Hrvoje Vukošić, dipl. ing.

Telefon javni: 015535900

Telefon kućni: 7900

Email: hrvoje.vukosic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Elektrotehnika / Izvođač

Osnove elektrotehnike / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Rudarska elektrotehnologija / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Mjerna tehnika i tehnologija / Izvođač