O djelatniku

Helena Vučenović

doc. dr. sc. Helena Vučenović, dipl. ing.

Telefon javni: 5535895

Telefon kućni: 7895

Email: helena.vucenovic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Mehanika tla 1 / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Geotehničko inženjerstvo okoliša / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Poboljšanje tla i stijena / Izvođač

Površinska odlagališta otpada / Izvođač

Geotehnički objekti / Izvođač

Mehanika tla / Izvođač

Mehanika tla 2 / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Poboljšanje tla i stijena / Izvođač

Poboljšanje tla i stijena / Izvođač

Dinamika tla / Izvođač

Geotehnički objekti / Nositelj

Geotehničko inženjerstvo okoliša / Izvođač

Geotehničko projektiranje / Izvođač