O djelatniku

Goran Durn

prof. dr. sc. Goran Durn dipl. ing. geol.

Telefon javni: 5535793

Telefon kućni: 5793

Email: goran.durn@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina / Nositelj

Ležišta industrijskih minerala / Nositelj

Mineralogija glina / Nositelj

Mineralogija okoliša / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina / Nositelj

Ležišta industrijskih minerala / Nositelj

Mineralogija glina / Nositelj

Mineralogija okoliša / Nositelj

Životopis

Profesor Goran Durn rođen je 1962 godine u Zagrebu. Doktorirao je 1996. godine u području prirodnih znanosti, znanstvenom polju geologija. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je kao autor ili u koautorstvu objavio 145 znanstvenih radova različitih kategorija. Koautor je dvije knjige, urednik dvije knjige i održao je šest pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima. Citiranost njegovih radova na dan 15.2. 2016. prema Scopusu je 443 (h-indeks je 13), a prema Google Scholar 665 (h-indeks je 13, i10-indeks je 16). Znanstveno-istraživački rad Gorana Durna usmjeren je na mineraloška i geokemijska istraživanja glinovitih sedimenata, tala i paleotala te mineralogiju i geokemiju okoliša. Na listi najcitiranijih radova s tematikom terra rosse (crvenica) u bazi SCOPUS, njegov rad o mineraloškim i geokemijskim značajkama terra rosse Istre objavljen u značajnom CC pedološkom časopisu Geoderma najcitiraniji je rad na tu temu u svijetu. Na toj listi među najcitiranijih deset radova u svijetu uz navedeni nalaze se još njegova dva rada i to na 5 i 8 mjestu. Sustavnim istraživanjem crvenica hrvatskog krša bitno je doprinio poznavanju geneze ovog tipa tla karakterističnog za cijeli mediteranski prostor. Kao znanstvenik je boravio u slijedećim inozemnim institucijama: 1) University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Beč, Austrija; 2) Eötvös Lorand University, Budimpešta, Mađarska; 3) Comenius University, Bratislava, Slovačka; 4) Federal Institution for Geosciences and Natural Resources, Hannover, Njemačka; 5) Institute of Earths Crust, Sankt Petersburg, Rusija i 6) Argonne National Laboratory, Washington DC, SAD. Aktivno je kao voditelj ili suradnik sudjelovao u radu šest međunarodnih projekata, jednom FP7 projektu i sedam domaćih znanstvenih projekta koji su završeni. Trenutno kao suradnik sudjeluje u dva projekta Hrvatske zaklade za znanost, vodi jedan hrvatsko-njemački bilateralni projekt i kao suradnik sudjeluje u dva austrijsko-hrvatska bilateralna projekta. Član je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Geologia Croatica i recenzent 12 Current Content časopisa. Pozvani je urednik za specijalni broj CC časopisa Quaternary International (Q1 časopis prema Scimagu) pod nazivom “Quaternary in Croatia“, a koji će izaći u 2017 godini. Bio je predsjednik ili član znanstvenog odbora 7 međunarodnih znanstvenih skupova i član organizacijskog odbora 3 međunarodna znanstvena skupa. Nastavnik je na više kolegija diplomskog i doktorskog studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, na diplomskom studiju Šumarskog fakulteta i na Joint Doctoral Programme - Geo-Engineering and Water Management (Graz University of Technology, University of Zagreb, University of Maribor & Budapest University of Technology and Economics). Mentor je velikog broja diplomskih radova, jednog magistarskog rada i šest doktorskih disertacija te član povjerenstava diplomskih i doktorskih radnji na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Agronomskom fakultetu te na Freie Univesität Berlin, Njemačka. Bio je prodekan za nastavu i studente (2001. – 2005.) i dekan (2005. – 2009.) Rudarsko-geološko naftnog fakulteta. Ekspert je Europske komisije za evaluaciju znanstvenih projekata iz geoznanosti i okoliša za HORIZON 2020. Od 2015. godine obnaša funkciju tajnika Znanstvenog vijeća HAZU za zaštitu prirode. Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj u području Prirodnih znanosti i matematike za 2012. godinu, od 2014 godine je član suradnik a od 2016 godine redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na početku domovinskog rata prijavio se kao prevodilac u Hrvatski ured pri “European Commission Monitoring Mission (ECMM)“ te je tijekom 1991. i 1992. godine kao predstavnik Hrvatskog ureda i prevodilac ECMM timova obišao gotovo sva agresijom zahvaćena područja Hrvatske.

Stručni interesi

Mineraloško, geokemijsko i mikromorfološko istraživanje tala, paleotala i glinovitih sedimenata
Mineralogija i geokemija okoliša

Objavljeni znanstveni radovi

 1. Šorša, A., Durn, G., Halamić, J., Husnjak, J., Garašić, V. & Mileusnić, M. (2016): Urban geochemistry: Sisak in Croatia, a long-lasting historical, urban and industrial city. Prihvaćeno u Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis (IF 0.784, Q3, 58/79, Geochemistry & Geophisics).

 2. Ružičić, S., Mileusnić, M., Posavec, K., Nakić, Z., Durn, G. & Filipović, V. (2016): Water flow and solute transport model of potentially toxic elements through unsaturated zone at regional well field Kosnica. Prihvaćeno u Hydrological Processes (IF 2.677, Q1, 9/83, Water Resources).

 3. Rubinić, V., Lazarević, B., Husnjak, S. & Durn, G., (2015): Climate and relief influence on particle size distribution and chemical properties of Pseudogley soils in Croatia.-Catena, 127, 340-348, Catena  (IF 2,482, Q1, 6/34, Soil science).

 4. Rubinić, V., Galović, L., B., Husnjak, S. & Durn, G., (2015): Climate vs. parent material - which is the key of Stagnosols diversity in Croatia?.- Geoderma, 241-242, 250-261 (IF 2, 509, Q1, 5/34,  Soil Science)

 5. Hrenović, J., Tibljaš, D.,  Ganjto, M., Durn, G., Goić-Barišić, I. (2015): Natural zeolite influence on the surface motility of Acinetobacter baumannii. 6th Croatian-Slovenian-Serbian Symposium on Zeolites. Šibenik. 97-100.

 6. Durn, G., Ćorić, R., Tadej, N., Barudžija, U. & Rubinić, V. (2014): Bulk and clay mineral composition indicate origin of terra rossa soils in Western Herzegovina.- Geologia Croatica, 67/3, 171-183. (IF 0,511, Q4, 152/172, Geosciences)

 7. Hrenović, J., Durn, G., Goić Barišić, A. & Kovačić, A. (2014):  Occurrence of an environmental Acinetobacter baumannii strain similar to a clinical isolate in paleosol from Croatia.- Appl. Environ. Microbiol., 80, 2860-2866. (IF 3,952, Q1, 30/165, Biotechnology and applied microbiology)

 8. Rubinić, V., Durn, G., Husnjak, S. & Tadej, N.(2014): Composition, properties and formation of pseudogley on loess along a precipitation gradient in the Pannonian region of Croatia.- Catena, 113, 138-149.  (IF 2,482, Q1, 6/34, Soil science)

 9. Durn, G.,  Hrenović, J. & Sekovanić, L. (2013): Terra rossa as the substrate for biological phosphate removal from wastewater.- Clay minerals, 48, 725-738. (IF 1,069, Q3, 17/26,  Mineralogy)

 10. Ružičić, S., Flego, A., Mileusnić M., Posavec, K. and Durn, G. (2013): Saturated hydraulic conductivity measurements of soil samples at laboratory scale.- U: Nakić, Z. & Rubinić, J. (Ur.): 3rd International Conference Waters in sensitive and protected areas, 188-192.

 11. Nakić, Z., Ružičić, S., Posavec, K., Mileusnić, M., Parlov, J., Bačani, A., Durn, G. (2013): Conceptual model for groundwater status and risk assessment - case study of the Zagreb aquifer system.- Geologia Croatica, 66/1, 55-76. (IF 0,511, Q4, 152/172, Geosciences)

 12. Ružičić, S., Mileusnić M. and Durn, G. (2012): One-dimensional Transport Model on Column Scale. Case study: Fluvisols Developed on Zagreb Quaternary Aquifer.- BALWOIS 2012, International Conference on Water, Climate and Enviroment, Ohrid, Makedonija, 28.5.-2.6. 2012.

 13. Kisić, I., Bertović, L., Durn, G. & Zgorelec, Ž. (2012): Mogućnost korištenja naftnoga otpada u poljoprivredi // Gospodarenje otpadom / Anić Vučinić Aleksandra (ur.).
  Varaždin, 26-27.01.2012.

 14. Galović, L., Frechen, M., Peh, Z., Durn, G.  and Halamić, J. (2011): Loess/palaeosol section in Šarengrad, Croatia - A qualitative discussion on the correlation of the geochemical and magnetic susceptibility data, Quaternary International, 240, 22-34. (IF 2,128, Q2, 58/183,  Geosciences)

 15. Ružičić, S., Mileusnić, M. & Durn, G. (2011): Unsaturated Zone of Zagreb Aquifer.- Proceedings of 17th Meeting of the Association of European Geological Societies, Belgrade, 14-18 September 2011, 203-208.

 16. Kisić, I., Jurišić, A. S., Durn, G., Mesić, H., Mesić, S. (2010): Effects of hydrocarbons on temporal changes in soil and crops.– African Journal of Agricultural Research,  5, 1821-1829. (IF 0,263, Q3, 37/55, Agriculture Multidisciplinary).

 17. Kisić, I., Mesić, S., Bašić, F., Brkić, V., Mesić, M., Durn, G., Zgorelec, Ž. & Bertović, L. (2009): The effect of drilling fluids and crude oil on some chemical characteristics of soil and crops. – Geoderma,  149, 3-4, 209-216. (IF 2, 345, Q1, 7/34,  Soil Science)

 18. Galović, L., Frechen, M., Halamić, J., Durn, G. & Romić, M. (2008): Loess Chronostratigraphy in Eastern Croatia- A First Luminescence Dating Approach. - Quaternary International,198, 1-2, 85-97. (IF 2,128, Q2, 58/183,  Geosciences)

 19. Durn, G., Gaurina-Međimurec, N., Fröschl, H., Veil J. A., Veronek, B. & Mesić, S. (2008): Improvements in Treatment of Waste from Petroleum Industry in Croatia. - Journal of Energy Resources Technology, 130, 1-10. (IF 1,698,  Q3, 42/82,  Energy and Fuels)

 20. Jug, N., Barudžija, U. & Durn, G. (2008): Distribucije Hg u zraku tla i Hg u tlu oko napuštenog rudnika "Zrinski" na Medvednici. - Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 20, 1-11.

 21. Durn, G., Aljinović, D., Crnjaković, M. and Lugović, B. (2007): Heavy and light mineral fractions indicate polygenesis of extensive terra rossa soils in Istria, Croatia.- U: Mange, M. & Wright, D. (eds.): Heavy minerals in use.- Developments in Sedimentology, Elsevier, 701-737.

 22. Gaurina-Međimurec, N., Durn, G. & Fröschl, H. (2007): Alternative ways of treating hazardeous waste.-U: Sarsby, R.W. & Felton, A.J. (eds.): Geotechnical and Environmental Aspects of Waste Disposal Sites.-Taylor & Francis, 319-329.

 23. Durn, G., Mileusnić, M., Miko, S., Nakić, Z. (2006.): Kategorije i parametri za motrenje onečišćenih tala Hrvatske.- U: . Priručnik za trajno motrenje tala Hrvatske. Agencija za zaštitu okoliša,  83–179.

 24. Durn, G., Ottner, F., Mindszenty, A., Tišljar, J. and Mileusnić, M.(2006): Clay mineralogy of bauxites and palaeosols in Istria formed during regional subaerial exposures of the Adriatic Carbonate Platform.- In:  Vlahović, I., Tibljaš, D. and Durn, G. (eds.):  3rd Mid-European Clay Conference: Field Trip Guidebook,   University of Zagreb, Faculty of Science and Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering,  3-30.

 25. Gaurina-Međimurec, N. Durn, G., Veronek, B. & Mesić, S. (2006): Uporaba jalovine iz procesa proizvodnje i sabiranja nafte i plina. – U: Zelić, M. (Ur.): Zbornik radova 3. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o naftnom gospodarstvu, 89-102.

 26. Adamcova, R., Ottner, F., Durn, G., Greifeneder, S., Dananaj, I., Dubikova, M., Skalsky, R., Miko, S. &  Kapelj, S. (2005): Problems of Hydraulic Conductivity Estimation in Clayey Karst Soils.-Geologia Croatica, 58, 195-203.

 27. Durn, G., Gaurina-Međimurec, N., Fröschl, H., Meandžija, I., Veronek, B. & Mesić, S. (2004): Geochemical and mineralogical assesment of lime stabilized waste from petroleum industry in Croatia.-Journal of Energy Resources Technology, 126, 112-118. .(IF 1,698,  Q3, 42/82,  Energy and Fuels)

 28. Mileusnić, M., Peh, Z., Miko, S., Halamić, J., Galović, L. & Durn, G. (2004): Mercury in the stream and overbank sediments of the Žumberak area (Northwestern Croatia).-  U: Horvat, M., Ogrinc, N., Faganeli, J. & Kotnik, Jože (Ur.): RMZ-Materials and Geoenvironment, Mercury as a Global Pollutant, Part 1, Vol.51, 151-154, Ljubljana.

 29. Miko, S., Durn, G., Kruk, B., (2004): Mineral construction raw materials in Croatia - a review.   Zeitschrift für Angewandte Geologie: ZAG. 1 (2004) ., 22-27.

 30. Adamcová, R., Ottner, F., Durn, G., Greifeneder, S., Kapelj, S., Miko, S., Dananaj, I., Dubiková, M. & Skalský, R.  (2004): Hydraulic conductivity of karst soils.- U: Hrašna, M. (Ur.)- Geologia a životne prostredie, Bratislava, Slovačka, 17-19.09.2004., 49-52.

 31. Durn, G., Gaurina-Međimurec, N., Veronek, B., Mesić, S., Froschl, H. & Čović, M. (2004): Laboratorijska ispitivanja novih materijala za obradu otpada iz naftnog rudarstva. -  U: Zelić, M. (Ur.): Zbornik radova 2. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa o naftnom rudarstvu,  1-10.

 32. Durn, G. (2003): Terra Rossa in the Mediterranean Region: Parent Materials, Composition and Origin   – Geologia Croatica, 56/1, 83-100.

 33. Durn, G., Ottner, F., Tišljar, J., Mindszenty, A. and Barudžija, U. (2003): Regional Subaerial Unconformities in Shallow-Marine Carbonate Sequences of Istria: Sedimentology, Mineralogy, Geochemistry and Micromorphology of Associated Bauxites, Palaeosols and Pedo-Sedimentary Complexes.- In: Vlahović, I. & Tišljar, J. (eds): Evolution of Depositional Environments from the Paleozoic to the Quaternary in the Karst Dinarides and the Pannonian Basin. 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija-September 17-19, 2003, Field Trip Guidebook, 207-254.

 34. Čović, M., Durn, G., Tadej, N. i Miko, S. (2003): Partitioning of heavy metals in sequential extraction fractions in soils developed over the historical «Sv. Jakob» silver mine, Mount Medvednica, Croatia. in: Deposits and Geoenvironmental Models for Resource Exploitation and Environmental Security. Kluwer Academic Publishers. Netherlands 471-481.

 35. Miko, S., Durn, G., Adamcová, R., Čović, M., Dubiková, M., Skalský, R., Kapelj, S. and Ottner, F. (2003): Heavy metal distribution in karst soils from Croatia and Slovakia.- Environmental Geology, 45, 262-272. (IF 0,654, Q3, 39/57, Water resources)

 36. Durn, G. (2002): Mineralogical characteristics of terra rossa soils and terra rossa like materials in Istria – Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 486, Knjiga 27, 131-147.

 37. Adamcová, R., Durn, G., Miko, S., Skalský, R., Kapelj, S., Dubiková, M., & Ottner, F. (2002): Soil cover as pollution barrier in karst areas-brief summary of research results.- U: Roskovsky, A. & Fandekova, M. (Ur.): International conference on Groundwater quality and vulnerability.- Sosnowiec, 9-17.

 38. Durn, G., Gaurina-Međimurec, N., Meandžija, I., Veronek, B. & Mesić, S. (2002): Geochemical and mineralogical assesment of lime stabilized waste from petroleum industry in Croatia, Proceedings of ETCE 2002, ASME Engineering Technology Conference on Energy, 4-6.2. 2002., Houston, USA, 1-9.

 39. Durn, G., Gaurina-Međimurec, N., Veronek, B., Mesić, S., Fröschl, H. & Čović, M.(2002): Alternativni načini obrade opasnog otpada iz naftnog rudarstva. – U: Milanović, Z. (Ur.): Zbornik radova 7. međunarodnog simpozija gospodarenje otpadom, 725-740.

 40. Gaurina-Međimurec, N., Durn, G., Veronek, B. & Mesić, S.(2002): Mogući načini postupanja s obrađenim otpadom iz naftnog rudarstva. – U: Milanović, Z. (Ur.): Zbornik radova 7. međunarodnog simpozija gospodarenje otpadom, 715-723.

 41. Marchig, V., von Stackelberg, U., Hufnagel, H.& Durn, G. (2001): Compositional changes of surface sediments and variability of manganese nodules in the Peru Basin.- Deep-Sea Research II, 48, 3523-3547. (IF 1,278, Q2, 19/46, Oceanography)

 42. Durn, G., Slovenec, D. & Čović, M. (2001): Distribution of iron and manganese in terra rossa from Istria and its genetic implications – Geologia Croatica, 54/1, 27-36.

 43. Adamcová, R., Dubíkova, M., Skalský, R., Durn, G. Miko, S., Kapelj, S. & Ottner, F. (2001): Výskum vybraných typov pôd krasových oblastí ako bariér znečistenia podzemných vôd anorganickými látkami.- Hidrogeokemija 2001, Proceedings, 16.05.2001., Bratislava, Slovakia, 27-34.

 44. Skalský, R., Durn, G. Miko, S., Adamcová, R., Dubíkova, M., Kapelj, S. & Ottner, F. (2001): Selected soil types as pollution barriers in Slovak and Croatian karst areas.- Int. workshop: Soil Anthropization VI, Proceedings, 20-22.06. 2001., Bratislava, Slovakia, 153-161.

 45. Aljinović, D., Slovenec, D., Durn, G., Slavković, R., Miko, S. & Kolarić, D. (2000):  Mineralne pojave u paleozojskim klastitima i donjotrijaskim karbonatima Gorskog kotara (Hrvatska).- U: Vlahović, I. & Biondić, R. (eds.) Zbornik radova 2. Hrvatskog geološkog kongresa, 59-65.

 46. Ottner, F., Durn, G., Schweighofer, B. & Tišljar, J. (1999): Clay minerals in paleosols of Cretaceous age in Istria, Croatia.- Chinese Science Bulletin, Vol.44, Supplement 1, July, 145-151.  (IF 1, 319, Q2, 21/56, Multidisciplinary Sciences)

 47. Durn, G., Ottner, F. & Slovenec, D. (1999): Mineralogical and geochemical indicators of the polygenetic natura of terra rossa in Istria, Croatia.- Geoderma, 91, 125-150. (IF 2, 345, Q1, 7/34, Soil Science)

 48. Durn, G., Miko, S., Čović, M., Baruđija, U., Tadej, N., Namjesnik-Dejanović, K. & Palinkaš, L. (1999): Distribution and behavior of selected elements in soil developed over a historical Pb-Ag mining site at Sv. Jakob, Croatia.- Journal of Geochemical Exploration, 67/1-3, 361-376. ( IF 1,952, Q2, 28/76, Geochemistry and Geophysics)

 49. Miko, S., Durn, G. & Prohić, E. (1999): Evaluation of terra rossa geochemical baselines from Croatian karst regions.-Journal of Geochemical Exploration, 66, 173-182. (IF 1,952, Q2, 28/76, Geochemistry and Geophysics)

 50. Marchig, V., von Stackelberg, U., Wiedcke, M., Durn, G. & Milovanović, D. (1999): Hydrothermal activity associated with off-axis volcanism in the Peru Basin.- Marine Geology, 159, 179-203. (IF 2,732, Q1, 38/172, Geosciences)

 51. Aljinović, D., Durn, G., Miko, S., Klemar, M. & Kukavica, V. (1998): Doseg prodiranja površinskog zagađenja kroz tlo i utjecaj na vodonosni horizont. – U: Milanović, Z. (Ur.): Zbornik radova V. međunarodnog simpozija "Gospodarenje otpadom Zagreb 98", 367-386.

 52. Benac, Č. & Durn, G. (1997):Terra rossa in the Kvarner area-geomorphological   conditions of formation.-Acta Geographica Croatica, Zagreb, 32, 7-19.

 53. Palinkaš, L.A., Namjesnk-Dejanović, K., Miko, S.F., Pirc, S. & Durn, G. (1996): Distribution of Mercury, Lead and Cadmium in Zagreb City Soils.-In: Richardson, M. (Ed): Environmental Xenobiotics.-Taylor & Francis, 333-354.

 54. Palinkaš, A. L., Drobne, K., Durn G. & Miko, S. (1996): Mercury anomaly at the Cretaceous-Tertiaryboundary; Dolenja Vas, Slovenia.- Int. workshop: The role of impact processes in the geological and biological evolution of planet Earth, Abstracts, Postojna, Slovenia, 57-60.

 55. Miko, S., Krkalo, E., Durn, G. & Palinkaš, A. L. (1996): Geokemijska i mineraloška istraživanja u praćenju i kontroli onečišćenja kod eksploatacije mineralnih sirovina.- Znanstveno stručni skup: Zaštita prirode i okoliša i eksploatacija mineralnih sirovina, Ekološke monografije 8, Varaždin, 215-222.

 56. Palinkaš, L.A., Pirc, S., Miko, S.F., Durn, G., Namjesnik, K. & Kapelj, S. (1995): The Idrija Mercury Mine, Slovenia, A Semi-millennium of Continous Operation: an Ecological Impact.-In: M. Richardson (Ed): Environmental Toxicology Assessment, Taylor & Frances, 317-341.

 57. Šinkovec, B., Sakač, K. & Durn, G. (1994): Pyritized bauxites from Minjera, Istria, Croatia.- Natura Croatica; V3, N1, 41-65.

 58. Velić, J. & Durn, G. (1993): Alternating lacustrine-marsh sedimentation and subaerial exposure phases during Quaternary: Prečko, Zagreb, Croatia.- Geologia Croatica, Zagreb, 46, 71-90.

 59. Sakač, K., Šinkovec, B., Durn, G. & Benić, J. (1993): Boksiti i Jelar naslage.- Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Zagreb, 5, 59-64.

 60. Durn, G., Palinkaš, A. L., Miko, S., Bašić, F. & Grgić-Kapelj, S. (1993): Heavy metals in liming materials from NW Croatia: Possible effect of liming on permissible contents of heavy metals in arable soil.- Geologia Croatica, Zagreb, 46, 145-155.

 61. Miko, S., Durn, G. Palinkaš, A. L., Mashyanov, R. N., Namjesnik, K. & Ilyn, Y. T.(1992): Distribution of mercury, and aerosols of lead and cadmium in the atmosphere of Zagreb.- Rudarsko - Metalurški Zbornik, Ljubljana, 39, 369-387.

 62. Namjesnik, K., Palinkaš, A. L., Miko, S., Durn, G. Polić, D. & Kvrgnjaš, L.(1992): Lead, nickel and mercury in soil along road sides and of some rural and urban parts of Zagreb.-Rudarsko -Metalurški Zbornik, Ljubljana, 39, 93-112.

 63. Palinkaš, A. L., Sholupov, E. S., Mashyanov, R. N., Durn, G. & Miko, S. (1990): Mercury in atmosphere over rural, urban and industrial parts of Zagreb City.- Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Zagreb, 2, 19-27.

 64. Šinkovec, B., Palinkaš, A. L. & Durn, G. (1988): Rudne pojave Medvednice.- Geološki vjesnik, Zagreb, 41, 395-405.

 65. Jurković, I. & Durn, G. (1988): Lead deposits in the Zrin District of Trgovska Gora in Croatia.- Geološki Vjesnik, Zagreb, 41, 317-339.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji