O djelatniku

Ema Jurkin

izv. prof. dr. sc. Ema Jurkin, prof.

Telefon javni: 5535922

Telefon kućni: 3922

Email: ema.jurkin@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Nacrtna geometrija / Nositelj

Nacrtna geometrija s računalnom grafikom / Nositelj